IMAKILENCED - A hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

Ft

Elfogyott

IMAKILENCED – A hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

Az imafüzetet adományozóknak adjuk ajándékba. Amennyiben szeretnének belőle példányt, tegyék kosárba a terméket és a fizetés előtt válasszák az adományozás lehetőségét.

Ajánlás

Isten szolgáinak példája

Ferences életem során mindig megdöbbentett azoknak a rendtársaimnak az életpéldája, akik a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetekben hűségesen meg tudtak maradni azon a helyen, ahova közösségük rendelte őket. A testvérek ilyenkor könnyen felismerték, hogy a konfliktusokat nem feltétlenül tudják megoldani, mégis fontos a jelenlétük és az, ahogyan helyben maradnak. Szentföldön élő rendtársaink életének egyik legfontosabb szolgálata az, hogy egy békétlen világban a béke követeiként élnek. A vértanúság hírében meghalt testvéreink élete ugyanerről a hűséges “ott maradásról” tanúskodik. Benne maradtak a kilátástalan helyzetben, bár talán el is mehettek volna, de ők nem hagyták el a rájuk bízottakat. Mindez a létezés ajándékára is ráirányítja figyelmünket, a lét , az ott lét, a jelenlét értékére.

Éppen e felismerés miatt hiszem, hogy hét rendtársunk személye és a kanonizációjukért végzett imakilenced alkalmai a hit és az összetartozás kötelékeit szövik a ma élő ferencesek és azon templomi közösségek hívei között, ahol a kommunizmus miatt megszakadt a rendi élet folytonossága. Különösképpen is rábízom ezért az egykori ferences templomok híveire e hét rendtársunk boldoggá avatásának ügyét. Kérjék Isten szolgáinak közbenjáró imáját papi és szerzetesi hivatásokért, értünk, ma élő ferencesekért, azért, hogy e hét rend-társ példája nyomán a helyi hívő közösségek is felismerhessék, hogy egyházközségeikben ma miképpen tudják követni és megélni alapító atyánk lelkiségét!Amikor 2006-ban rendtartományunk vezetőségi ülésén először beszélgettünk vértanúnak tartott rendtársaink boldoggá avatási folyamatának megindításáról, valaki úgy fogalmazott: bár tudjuk, hogy rendtársaink nem voltak hiba nélküliek, velünk élő kortársaik meséltek erényeikről és botlásaikról, életük egy adott pontján mégis képesek voltak teljesen átadni magukat Istennek. Törekvő, hús-vér emberek voltak jó és rossz tulajdonságokkal. Életük példája így még közelebb hozza az életszentség eszményét, amely nem az élettől elrugaszkodott viselkedésben, hanem a hétköznapokban bontakozik ki, minden törekvés mellett elsősorban az isteni kegyelem hatására. Kívánjuk, hogy a vértanúság hírében meghalt rendtársaink vére, küzdelme és életpéldája termékeny magvetés legyen ferences közösségünk és az egész magyar egyház számára. Végül bátorítok mindenkit súlyos, megoldhatatlannak tűnő problémák, bajok közepette, imádságai során – ezen imakilenced által – kérje Isten szolgáinak segítségét, köz-benjárását, különösképpen akkor, amikor azt halljuk: itt már csak csoda segíthet!

Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök

2014. november 1-jén, Mindenszentek ünnepén

Kiadó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 2015