A Ferences Rend Dallamkészlete a XVII. században Kárpátmedencében

1.000 Ft

65 készleten

Richter Pál: Der Melodienbestand des Franziskanerordens im Karpatenbecken im 17. Jh.

A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében.

Budapest, 2007.

Font.Hist.OFM.4.A 17–18. század Kelet-Közép-Európájának konszolidációs és rekatolizációs viszonyai között a ferences rend zenei téren is két lábbal állt a meghatározó adottságok talaján, és a kulturális környezet közössége átívelt az egyébként zárt szervezeti egységet képező provinciák határain. Azt, hogy a közép-európai ferences zeneélet és források számos részproblematikája egységes tendenciák mentén összegezhető, mára a kutatások messzemenően bizonyították. Bár alig született monográfia a magyarországi és a környező országokbeli provinciák zenei aktivitásáról önmagában. mégis az utóbbi néhány évtized publikációi már megfelelő alapot adnak egy efféle áttekintéshez. Mint az előttünk álló katalógus remélhetőleg bőven igazolja, kétségkívül az elsődleges források feltárása, a szisztematikus anyaggyűjtés és -közlés nyithatja meg az utat a reprezentatív összehasonlítások felé. Ez itt és most a régi magyar kultúrtörténet ferencrendiekhez kapcsolható, izgalmas és eddig jóformán feltáratlan fejezetébe való betekintést szolgálja, tisztán a zene, liturgia és egyházi éneklés látószögéből.

ISBN: 978-963-87157-3-9

500 oldal, karton kötés, 235 x 165 mm