Ferences szentek és boldogok

2.800 Ft

10 készleten

Kovács Kalliszt OFM

Ferences szentek boldogok – 2009

2002 vége felé jelent meg könyvem: „Ferences szentek és boldogok az év minden napjára” címmel. Legutóbb 2009. március 19-én Rómában a Ferenc-rend vezetősége megjelentetett egy kimutatást (Index-et) a rend szentjeiről, boldogjairól 2008. december 31-ig. Az Index életrajzokat nem közöl, csak a legszükségesebb adatokat. 2002-es könyvemmel összehasonlítva kb. hetven újabb szentet, boldogot tüntet fel, ezek legtöbbjét az Egyház 2002 után avatta szentté, boldoggá. így szükségessé vált könyvem kiegészítése az új adatokkal. Mivel előző könyvem fő célja szentjeink életének ismertetése volt (ez a cél ma is érvényben van), arra törekedtem, hogy munkatársak bevonásával újabb szentjeinkről, boldogjainkról bővebb adatokhoz jussak. Ez túlnyomó részben sikerült. Az újabb adatok feldolgozása miatt szükségessé vált a 2002-es könyvem teljes átdolgozása. Az év napjaira való beosztás helyett az Index beosztását vettem alapul, de módosítással. Az új könyv 6 részre tagolódik:
I. a XIII. és XIV. század
II. a XV. és XVI. század
III. a XVII. és XVIII. század
IV. a XIX. század
V. a XX. század
VI. még nem boldoggá avatott szentéletű ferencesek.

 

ISBN: 963 204 8474