Testvérünk és atyánk – Rövidebb ferences források I.

2.000 Ft

60 készleten

A „ferences Források Magyarul” második kötete három írással gazdagítja ferences irodalmunkat. Az első fejezetben Cortonai Illés testvér levele olvasható, melyet közvetlenül a Szent Ferenc elköltözését követő napon írhatott a testvéreknek. A második fejezet szent Ferenc verses zsolozsmáját nyújtja latinul és magyarul, mely az új szent kultuszának előmozdítója volt. A harmadik fejezet egy, a Szentről készült új életrajz, amely Perugiai Névtelen címen ismert. Szerzője valószínűleg az a Perugiai János, aki szentéletű Egyed testvér kísérője és az első testvérek életének tanúja volt.

 

 

123 oldal, karton borító.